МЕГАПОЛИС-ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫНЫҢ ТАРИХЫ

«Мегаполис-Қазақстан» сауда компаниясы 2012 жылы құрылған және қазіргі уақытта FMCG өнімдерін сату бойынша Қазақстан нарығында көшбасшы болып табылады.

• «EL.SI» ЖШС-ның «Мегаполис» компаниялар тобына (РФ) бірлесуі.
• Филиалдардың 10 есе кеңейуі: 2-ден 20-ға дейін.
• Негізгі серіктестермен жұмыс: JTI және PMI.

2012 год

• JTI және PMI-мен ұлттық тарату келісім-шарттарына қол қойылуы.
• Филиалдар санының 20-дан 22-ге дейін артуы.

2013 год

• Тікелей сату қызметкерлері үшін іскерлік бағасының енгізілуі.
• Филиалдар санының 24 қалаға дейін өсуі.

2014 год

• Тиімділікті арттыру мақсатында Компанияның құрылымынның өзгертілуі.

• Компанияда 6 бөлімшелік құрылымдығының енгізілуі.
• Компания филиалдары үшін жыл сайынғы бағалау жүйесінің енгізілуі.
• Ассортименттің кеңеюі, сатылымның басталуы: PMI компаниясының - IQOS, MAJOR тұтандырғышы.

• Компанияның миссиясын, құндылықтарын, құзыреттілік моделінің іске асырылуы.
• Ассортименттің кеңеюі, сатылымның басталуы: Captain Black.

• Компанияның барлық қызметкерлері үшін мақсаттары мен құзыреттерінің бағалануы.
• Ассортименттің кеңеюі, сатылымның басталуы: BIC тұтатқыштары және Red Bull энергетикалық сусыны.
• Сату департаментінде маркетинг бөлімінің ашылуы.

ТАРИХ 1