юр лицо

ЗАҢДЫ ТҰЛҒА

Келісімді бекітуге жібермес бұрын e.gov порталынан заңды тұлғаның барлық тіркелу әрекеттері туралы, 10 күннен ерте емес мерзімде алынған анықтама

Жарғы

Хаттама/бірінші басшыны тағайындау туралы шешім

Бірінші басшыны тағайындау туралы бұйрық

Шартқа бірінші басшы қол қоймаған жағдайда қол қойған тұлғаның атына сенімхат

ИП

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР

Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

Жеке кәсіпкердің жеке куәлігі